log asteach
logo

The Living Bridge » Còmhradh is Ìomhaighean

Gaels Jam 2013

joined 1/1/70. Far loighne

0 replies

Thàinig cuid dha 'n luchd-labhairt is luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig cruinn 's a' Chéitean. Bhruidhinn sinn air suidheachadh na Gàidhlig an Alba Nuaidh agus gu dé a' leasachadh a dh' fhaodadh a bhith ann.
A bharrachd, thug sinn cuireadh dha 'n fheadhainn eile a thighinn a chéilidh oirnn far na dh' éirich sinn air na h-òrain, dannsa, naidheachdan is seanchas do gach seòrsa.

Please login or register if you'd like to respond.