log asteach
logo

The Living Bridge » Còmhradh is Ìomhaighean

Na Gaisgich Òga

joined 1/1/70. Far loighne

0 replies

Seo agaibh deichnear a bhios 'g éirigh air a' Ghàidhlig dar a thig iad còmhla cruinn fad trì là gach mìos. A bharrachd, nì iad obair le muime/oide réidh a' mhìos.

Please login or register if you'd like to respond.