log asteach
logo

The Living Bridge » Ceòl is Dannsa

Puirt a Beul - Na Gaisgich Òga

joined 1/1/70. Far loighne

0 replies

Seo Na Gaisgich Òga aig CMIC ann a' Siudag.

Siud mar a chaidh an càl a dholaidh
Seo mar a chaidh an càl a dholaidh
Siud mar a chaidh an càl a dholaidh
'S bean an taighe dannsa.
Siud mar a chaidh an càl a dholaidh
Seo mar a chaidh an càl a dholaidh
Siud mar a chaidh an càl a dholaidh
'S bean an taighe dannsa.

Siud mar a chaidh an càl a dhith
Seo mar a chair an càl a dhith
Siud mar a chaidh an càl a dhith
Nach deach an t-ìm na àm air
Siud mar a chaidh an càl a dhith
Seo mar a chair an càl a dhith
Siud mar a chaidh an càl a dhith
Nach deach an t-ìm na àm air

Tha i 'tighinn air a' rathad, Cairistìona Chaimbeul
Tha i 'tighinn air a' rathad, Cairistìona Chaimbeul
Tha i 'tighinn air a' rathad, Cairistìona Chaimbeul
Cairistìona, Cairistìona, Cairistìona Chaimbeul

Tha i bòidheach, tha i laghach, Cairistìona Chaimbeul
Tha i bòidheach, tha i laghach, Cairistìona Chaimbeul
Tha i bòidheach, tha i laghach, Cairistìona Chaimbeul
Cairistìona, Cairistìona, Cairistìona Chaimbeul

Tha i 'tighinn air a' rathad, Cairistìona Chaimbeul
Tha i 'tighinn air a' rathad, Cairistìona Chaimbeul
Tha i 'tighinn air a' rathad, Cairistìona Chaimbeul
Cairistìona, Cairistìona, Cairistìona Chaimbeul

Tha i bòidheach, tha i laghach, Cairistìona Chaimbeul
Tha i bòidheach, tha i laghach, Cairistìona Chaimbeul
Tha i bòidheach, tha i laghach, Cairistìona Chaimbeul
Cairistìona, Cairistìona, Cairistìona Chaimbeul

Hò rò ghoid thu 'n nighean
Hò rò shlaod thu i
Hò rò ghoid thu 'n nighean
Thug thu leat fo 'n aodach i
Hò rò ghoid thu 'n nighean
Hò rò shlaod thu i
Hò rò ghoid thu 'n nighean
Thug thu leat fo 'n aodach i

Shiud agad mar ghoid thu 'n nighean
Shiud agad mar shlaod thu i
Shiud agad mar ghoid thu 'n nighean
Thug thu leat fo 'n aodach i
Shiud agad mar ghoid thu 'n nighean
Shiud agad mar shlaod thu i
Shiud agad mar ghoid thu 'n nighean
Thug thu leat fo 'n aodach i

Please login or register if you'd like to respond.