log asteach
logo

The Living Bridge » Ceòl is Dannsa

Stapan aig Daibhidh MacRaing

joined 1/1/70. Far loighne

0 replies

Seallaibh air na stapan a ghabh Daibhidh a's a' Bhaile Mhóir dar a thàini' sinn còmhla cruinn gus taing a thoirt do Choinneach Nilsen airson na h-uile a rinn e air taobh na Gàidhlig réidh na bliadhnaichean.

Please login or register if you'd like to respond.