log asteach
logo

The Living Bridge » Cleachdaidhean nam Féilltean

A' glanadh léine air Oidhche Shamhna

joined 1/1/70. Far loighne

0 replies

A’ Glanadh Léine air Oidhche Shamhna

Air a h-aithris aig Seonaidh Aonghais Bhig, nach maireann, a rugadh ann an Crìochan Bràigh na h-Aibhne, Siorramachd Inbhir Nis.

Air Oidhche Shamhna, nan glanadh tu do léine ann an abhainn eadar thu fhéin 's do choimhearstach, gum bruadaireadh tu an oidhche sin air a' bhean a bhiodh agad na 'n duine a bhiodh tu 'dol a phòsadh.

© Cruinneachadh Beul-Aithris Gàidhlig Cheap Breatainn, Sruth nan Gàidheal
Tar-sgrìobhadh: Bun is Bàrr: ADE 2013

Please login or register if you'd like to respond.