log asteach
logo

The Living Bridge » Cleachdaidhean nam Féilltean

Oidhche Challainn 2011

joined 1/1/70. Far loighne

2 replies

Chaidh sluadh againn mun cuairt Oichche Challainn. Chaidh sinn mun cuairt na taighean trì turais `gan bualadh le maidean. An uairsin, ghabh sinn duan aig an dorus gu faigheadh sinn astaigh `son rud beag ithe is òl. `S e oidhche mhór a bh' ann!

Séidheag Nic`illeMhaoil

Please login or register if you'd like to respond.

Math fhéin!

Math fhéin!

Feel free to explore, but please login or register if you'd like to participate.