log asteach
logo

The Living Bridge » Leigheasan aig Baile

An t-Seachdamh Mac

joined 1/1/70. Far loighne

0 replies

An t-Seachdamh Mac

Air a h-aithris aig Seònag Mairead ni'n Dòmhnall Iain `ic Iain, nach maireann, á Breton Cove, Siorramachd Bhioctoria.

... sinn-ne airson druim ghoirt, duine a dheigheadh a bhreith an comhair a chas gur e sin an duine a dh' fheumadh seasamh air do dhruim airson do leighis.

Please login or register if you'd like to respond.