log asteach
logo

Crìochan Chamuis Anna

Seanfhaclan

Gog mór, ugh beag.

Gog mór, ugh beag.

Gog mór, ugh beag.

- Sìne ni'n Mhurchaidh Dhòmhnaill

The big cluck and the little egg.

- Jean MacKay