log asteach
logo

Ceap Breatainn an Ear-Dheas

Samhla air Dualchainnt

Blas Cheap Breatainn an Ear-Dheas 1

Smathaid

Màiri:  Sin agad e.  Smathaid, smathaid gum bi sneachd ann.

Eamag:  Smathaid.

Màiri:  Smathaid gum bi sneachd.

 - Màiri ni’n Sheòrais `ic Iain `ic Iain

Tar-sgrìobhadh: Sgioba a' Phroiseigt 2012

Dialect representation by Mary MacDonald.