log asteach
logo

The Living Bridge » Cinneadas is Creideamh

Beagan a bharrachd mu Cheap Breatainn an Ear-Dheas

joined 1/1/70. Far loighne

0 replies

`S ann an sin a gheobhar òrain àite is òrain luathaidh, ach cuideachd dualchas laoidhean is shailm a tha a’ buntainn ris an eaglais Phrostanach. Faodar a ràdh gur e an cleachdadh a bh’aca, ann a bhith leubhadh a’ Bhìobuill is òrain Chrìosdaidh, a bhrosnaich `s a ghléidh an comas leubhaidh aig muinntir an àite.

Please login or register if you'd like to respond.