log asteach
logo

Crìochan Chamuis Anna

Samhla air Dualchainnt

Blas Chrìochan Camuis Anna 1

a' tighinn

Tha iad a' cantainn gu bheil sneachd a' tighinn am màireach.

- Sìne ni'n Mhurchaidh Dhòmhnaill

Tar-sgrìobhadh: Sgioba a' Phroiseigt 2012

Sample of Jean MacKay's dialect.