log asteach
logo

Siorramachd Inbhir Nis

Seanfhaclan

Cha bhi ceann air taigh na h-aimhreit.

Cha bhi ceann air taigh na h-aimhreit.

Cha bhi Ceann air Taigh na h-aimhreit.

- Seumas mac Aonghais `ic Uilleim `ic Iain `ic Mhurchaidh

© Cruinneachadh Beul-Aithris Gàidhlig Cheap Breatainn, Sruth nan Gàidheal


 

A divided household has no head.

-Jimmy MacKay

Un foyer divisé n’a pas de chef.

- Jimmy MacKay