log asteach
logo

Ceap Breatainn: Loch Bhras d’Or

Seanfhaclan


Cha dean an t-òl ach an duine a dh’fhaodas.


Cha dean an t-òl ach an duine a dh’fhaodas.

Cha dean an t-òl ach an duine a dh’fhaodas.

-Curstaidh n’in Iain Fhionnlaidh

© Cruinneachadh Beul-Aithris Gàidhlig Cheap Breatainn, Sruth nan Gàidheal

Only those who can will indulge in drinking.

-Mrs Malcolm J MacNeil

Seuls ceux qui le peuvent s’adonneront à la boisson.

- Mrs Malcolm J MacNeil