log asteach
logo

Ceap Breatainn: Loch Bhras d’Or

Samhla air Dualchainnt

Blas Cheap Breatainn: Loch Bhras d'Or 1

Bha sinn a' dol gu Korea.

Bha sinn a' dol gu Korea.

- Mìcheal Eòin Chaluim Sheumais Mhóir

Tar-sgrìobhadh: Sgioba a' Phroiseigt 2012

Sample of Michael MacNeil's dialect.