log asteach
logo

Crìochan Chamuis Anna

Seanfhaclan

Cà 'm faca tu seann bhrog gun stocainn?

Cà 'm faca tu seann bhrog gun stocainn?

Ca'm faca tu seann bhrog gun stocainn?

- Anna ni'n Shandaidh Choinnich Iain

Neach-aithris: Òmar Bhochanan

Where did you see (What good is) an old shoe without a sock?

- Annie Mae MacLeod