log asteach
logo

Siorramachdan Antaiginis is Phiogto

Seanfhaclan

Chan urrainn dhuinn gach ceàrr a chur ceart, ach `s urrainn dhuinn gu dearra gach ceart a chur ceàrr.