log asteach
logo

Ceap Breatainn an Ear-Dheas

Seanfhaclan

Eallach a’ ghille leisg.

Eallach a’ ghille leisg.

Eallach a’ ghille leisg.
- Iain Raghnall MacÌgein

© Cruinneachadh Beul-Aithris Gàidhlig Cheap Breatainn, Sruth nan Gàidheal
Tar-sgrìobhadh:  Sgioba a' Phroiseigt

The lazy boy's load.
- John Rannie MacKeigan

Le fardeau du paresseux.
- John Rannie MacKeigan