log asteach
logo

The Living Bridge » Stòraidhean is Naidheachdan

Angus Ottawa: Dà Ugh

joined 1/1/70. Far loighne

0 replies

Air a h-aithris aig Niall mac Ruairidh 'ic Nìll 'ic Iain 'ic Eóghainn, nach maireann. Rugadh 's thogadh e ann am Baile Sheumais, Siorramachd Bhioctoria.

Bha Aonghas turas bha e 'dol ron dùthaich ann a' seo agus thadhal e oidhche aig taigh, agus bha e 'fuireach fad na h-oidhcheadh. 'S a' mhadainn nuair a dh'éirich e, bha bean an taighe, bha i 'deanamh biadh madainn dha. Agus, dh'iarr i air, 's a thuirt i ris,

“Aonghais, an ith sibh ugh ma bhruicheas mi i?”

Ars' esan, “B' aithne dhomhsa fear a dh'ith a dhà 's tha e beò fhathast."

© Cruinneachadh Beul-Aithris Gàidhlig Cheap Breatainn, Sruth nan Gàidheal
Tar-sgrìobhadh: Nona MacDonald-Dyke
Air a dheasachadh le: Sgioba a' Phroiseigt

Please login or register if you'd like to respond.