log asteach
logo

Siorramachd Inbhir Nis

Seanfhaclan

Mar is tràithe a' ghaillionn 's ann as fhaide a' ghaillionn.

Mar is tràithe a' ghaillionn 's ann as fhaide a' ghaillionn.

Mar is tràithe a' ghaillionn 's ann as fhaide a' ghaillionn.

- Seumas mac Aonghais `ic Uilleim `ic Iain `ic Mhurchaidh

© Cruinneachadh Beul-Aithris Gàidhlig Cheap Breatainn, Sruth nan Gàidheal


 

The earlier the storm, the longer it lasts.

-Jimmy MacKay

Plus la tempête arrive tôt, plus elle dure.

- Jimmy MacKay