log asteach
logo

Crìochan Prìomh Bhaile Haileafags

Gàidhlig `s a' Mhór-roinn

Sgoil Ghàidhlig an Àrd-bhaile

Facal-toisich

Chaidh Sgoil Ghàidhlig an Àrd-bhaile a chur air bhonn ann an 2005. Tha a ballrachd dìleas do chultar is do chànan nan Gàidheal. `S e `s misean dhi a ghlèidheadh `s a leasachadh dualchas na Gàidhlig ann am Baile Mór Haileafags.  Tha Èos O' Murchu an ceann a' chlais 'Gàidhlig aig Baile' a' seo. 

www.halifaxgaelic.ca

Neach-aithris: Seumas Watson

Sgoil Ghàidhlig an Àrd-bhaile was established in 2005 and is comprised of individuals committed to preserving and enhancing Gaelic language and culture within the Halifax community.  Joe Murphy leads this Gàidhlig aig Baile class.

www.halifaxgaelic.ca

See video

`S e  seo Èos O' Murchu an ceann a' chlais ris an canar Gàidhlig aig Baile. Tha an cothrom ionnsachaidh seo `ga chur air dòigh aig Sgoil Ghàidhlig an Àrd-Bhaile.

Joe Murphy leads a Gàidhlig aig Baile class hosted by the Gaelic Language Society of Halifax.

Eòsaph mac Labhruis `ic Labhruis `ic Sheumais `ic Labhruis Cheairt

Rugadh Eòsaph mac Labhruis `ic Labhruis `ic Sheumais `ic Labhruis Cheairt ann am Moncton, Brunsuig Nuadh.  Chuir e suim `s a' Ghàidhlig as deoghaidh dha a' chànan a chluinnteil ann an Ceap Breatainn.  A' là an-diugh, bidh e `teagasg na Gàidhlig ann am Baile na Loch.

Neach-aithris: Seumas Watson

Joe Murphy comes from Moncton, New Brunswick.  Joe decided to learn Gaelic after spending some time in Cape Breton and hearing plenty of Gaelic there.  Today, he instructs Gàidhlig aig Baile classes in Dartmouth.