log asteach
logo

The Living Bridge » Stòraidhean is Naidheachdan

A' Flu

joined 1/1/70. Far loighne

1 reply

A' Flu

Air a h-aithris aig Danaidh Ceat Sarah, nach maireann, An Abhainn Mhór, Siorramachd Richmond.

Bha piuthar 's bràthair, bha 'ad a' fuireach cuideachd. Ach, dh' fhàs a bràthair, dh' fhàs e tinn. 'S chuir 'ad dh' iarraidh an dotair. Thàinig an dotair. Bha Mòr 'na seasamh ri taobh a' stóbh. Chaidh an dotair sìos a cheimhead air Coinneach.

Thàinig an dotair air ais 's thuirt e ri Mòr, "Chan eil air Coinneach," ars' eisean, "ach ? deach ? a' flu," ars' esan. "Rud a th' aig a h-uile duin' eile," ars' eisean, "mu chuairt a' seo."

"Ah," arsa Mòr, " 'S e an flu a th' againne cuideachd," ars' i fhéin. "Chan e na galla ??," ars' i fhéin, "a ghabhail a h-uile seachdain."

© Cruinneachadh Beul-Aithris Gàidhlig Cheap Breatainn, Sruth nan Gàidheal
Tar-sgrìobhadh: Bun is Bàrr: ADE 2013

Please login or register if you'd like to respond.

Ma tha moladh sam bith agaibh, nach leig ...

Ma tha moladh sam bith agaibh, nach leig sibh fios? Tha rud na dhà a dhith shuas. Tapadh leibh!

Feel free to explore, but please login or register if you'd like to participate.