log asteach
logo

Crìochan Chamuis Anna

Samhla air Dualchainnt

Blas Chrìochan Camuis Anna 2

truilleis

Sìne: Cha creid mi gu bheil an iasg an diugh glé mhath. Tha móran, móran truilleis a's a' chuain.
Séidheag: Oh, tha.
Sìne: Tha a h-uile truilleis ann a's a' chuain.

- Sìne ni'n Mhurchaidh Dhòmhnaill

Tar-sgrìobhadh: Sgioba a' Phroiseigt 2012

Sample of Jean MacKay's dialect.