log asteach
logo

Ceap Breatainn: Loch Bhras d’Or

Seanfhaclan

An duine `na thàmh, cuiridh e na cait a’s an teine.

An duine `na thàmh, cuiridh e na cait a’s an teine.

An duine `na thàmh cuiridh e na cait a’s an teine.

-Curstaidh n’in Iain Fhionnlaidh

Neach-aithris: Òmar Bhochanan

The man who is (too) idle is likely to throw the cat(s) into the fire.

-Mrs Malcolm J MacNeil

Qui est (trop) oisif a de bonnes chances de jeter le(s) chat(s) au feu.

- Mrs Malcolm J MacNeil