log asteach
logo

Ceap Breatainn: Loch Bhras d’Or

Seanfhaclan

Na sìn do chas ach cho fad `s a leigeas an t-aodach leat.

Na sìn do chas ach cho fad `s a leigeas an t-aodach leat.

Na sìn do chas ach cho fad `s a leigeas an t-aodach leat.

-Curstaidh n’in Iain Fhionnlaidh

© Cruinneachadh Beul-Aithris Gàidhlig Cheap Breatainn, Sruth nan Gàidheal

Don't try to stretch your leg further than your clothing will allow. (i.e. don't overreach yourself/keep your place)

-Mrs Malcolm J MacNeil

N’essaye pas d’étirer ta jambe plus loin que tes vêtements (c’est-à-dire ne cherche pas à trop entreprendre / garde ta place).

- Mrs Malcolm J MacNeil